Skip to main content

Hidratacija Mezoporacijom

Hidratacija kože mezoporacijom

Mezoporacija je savremena tehnika koja omogućuje brže i dublje prodiranje aktivnih supstanci i aktiviranje metabolizma u dermisu. Ova estetska metoda primenjuje pulsne struje, koje stvaraju elektromagnetno polje, koje otvara privremene kanale – mezopore u lipidnom sloju u epidermu, čime omogućava prolaz aktivnih supstanci u žive slojeve kože.

Metod se zasniva na elektroporaciji, za čije naučno potvrđivanje su Peter Agree i Roderick Mac Kinnon dobili Nobelovu nagradu u oblasti hemije. Mezoporacija predstavlja bezbolnu alternativu klasičnoj mezoterapiji koja podrazumeva ubacivanje aktivnih supstanci u dublje slojeve kože putem mezoterapijskih iglica.

Cilj mezoporacije je ubacivanje u kožu kozmetički aktivnih supstanci, koje klasičnim nanošenjem, odnosno utrljavanjem u kožu, ne bi prošle epidermalnu barijeru i ne bi se postigao željeni efekat.